13 Koloni

Koloni kavramı yeni bulunan bir kara parçasına giden ön yerleşimciler olarak adlandırılmaktadır. Amerika kıtasının keşfinden sonraki süreçte de bu kavram devreye girmekte olup; İngiliz, Fransız, Portekiz ve İspanyol devletlerinin bu yeni toprak parçasını yerlilerin elinden alma girişimleri olarak ifade edilmektedir. Kendi halkları ile ele geçirmek amacıyla 13 yeni koloni kurularak bu bölgeye yerleştirilmiştir. 18. Yüzyılın sonlarına kadar bu bölgede hükümetleri ile son derecede uyum içerisinde yaşamakla beraber aynı zamanda da vergi mükellefiyeti ile mali destek de sağlanabiliyordu. Böylelikle buraların kalıcı bir er toprak haline getirilmesine dayalı durumlar da ortaya çıkarılabiliyordu.

13 koloni etrafında ilk başlarda Amerika’nın doğu kıyılarına yerleşmekle işe başladılar. Zaman içerisinde yerli halklar ile yakın ilişkiler içerisinde olan koloni insanları zaman içerisinde de çatışmalar ve kaos ortamı söz konusu olacaktır. 13 koloni ,işgalci bir kimliğe bürünerek; yerli halkların ellerinde bulunan arazi ve değerli mallara el koymak için ellerinden geleni yapacaktır. Bu değerli madenleri de Avrupa’ya gönderme konusunda aracı olarak görüleceklerdir. Uzun bir zaman dilimi süresince bu şekilde bir işleyiş söz konusu olacak ve hükümetlerle kolonilerin arasındaki ilişkiler muazzam bir biçimde ilerleyecektir. Amerika kıtasının tamamına hakim olmaya başlayan kolonicilerle hükümetler ters düşerek zaman içerisinde de savaş haline geçiş yapacaklardır.


Birleşik Krallık ile çıkarları ters düşmeye başlayan 13 koloni zaman içerisinde savaş içerisinde olacaklardır. Bunu ateşleyen durum olarak ise 1775 yılında Boston’daki bir silah deposuna yapılan saldırı olarak görülebilecektir. Avrupalı devletlerle yapılan bu savaş Bağımsızlık savaşı adını aldı ve 13 koloninin başarısıyla sonuçlanması ile de gündeme geldi. Böylelikle Amerika kıtasında yeni bir devlet kurulması amacıyla ilk adımlar atılarak sonraki zaman diliminde de güçlü bir ülke olduğunu görebilme durumu söz konusu oldu. Paris Antlaşması ile bu durum sonuçlanacak olup; Amerika’nın özgür bir ülke olduğunun ilk resmi belgesi olarak kabul görecektir. Böylelikle Amerikan kıtası apayrı bir hükümet ile yönetilecek ve herhangi bir devletin iç işlerine karşımasına da izin vermeyecektir.

Son Yazılar

Leave a Comment