1402 Ankara Savaşı

Türk dünyası için oldukça önemli bir dönüm noktası olarak görülmekte olup; Osmanlı’nın kısa süreli bir dağılma dönemi içerisine girmesine de neden olmaktadır. Timur Devleti ile Osmanlı’nın Türk Dünyası’nın en güçlü devleti olmak için verdiği bu mücadele; savaş tarihi için de önemli bilgileri içerisinde barındırmaktadır.

Ankara Savaşı Öncesi Taraflar

Ankara Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti; Anadolu’da Sivas’a kadar ilerlemiştir. Aynı zamanda da Balkanlarda da üstün bir konumda yer alarak merkeziyetçi bir yapıyı sağlamıştır.
Timur İmparatorluğu ise Orta Asya’dan gelerek Anadolu’ya kadar olan bölgeyi fethetmiştir. Kendini İlhanlı Devleti’nin de mirasçısı olarak gördüğünden dolayı Anadolu’da da hak talep etmektedir.

Ankara Savaşı Nedenleri

Celayir Sultanı Ahmet Han ve Karakoyunlu Devleti’nin hükümdarı Kara Yusuf’un Timur’a yenildikten sonra Osmanlı Devleti’ne sığınması

Yıldırım Bayezid ve Emir Timur arasında geçen hakaretler içeren mektuplaşmalar

Timur’un Anadolu’da hak iddia etmesi ve istilaya başlaması

Ankara Savaşı Esnasında Yaşananlar

14o bin kişilik ordusunu aynı zamanda da fillerle destekleyen Emir Timur; Ankara yakınlarında olan Çubuk Ovası’nda Yıldırım Bayezid’in Sırplarla desteklenmiş olan 85 bin kişilik ordusuyla karşı karşıya gelecektir. Timur’un sonradan yön değiştirdiği haberini alacak olan Bayezid; kritik noktalara askerlerini yerleştirerek önlem amaçlı bir girişimde bulundu. Bu önlem zatwen sayıca az olan ordusunu daha da düşürecek olan bir neden olarak görülecektir. Timur’un yön değiştirdiği bilgisinin yanlış olduğunu anlayan Bayezid; savunma savaşı yapma anlayışından vazgeçerek Ankara dolaylarına geri dönmek ve saldırı yapmak zorunda kalacaktır. Böylelikle savaşı kaybeden taraf Osmanlı Devleti olacaktır.

Ankara Savaşı Sonrası Fetret Devri

Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin padişahı Yıldırım Bayezid; Timur tarafından esir edildi. Bundan dolayı da Osmanlı içerisinde 11 yıl boyunca yönetimsizlik hakim olacaktı. 11 yıl boyunca fazlasıyla gerileyen Osmanlı devleti; Fetret Devri içerisine girecektir. Bu devir içerisinde Osmanlı Devleti hem Anadolu’da hem de Balkanlar içerisinde fazlasıyla toprak kaybına uğrayacaktır. Mehmet Çelebi’nin tahta geçmesinden sonraki zaman diliminde de Osmanlı devleti hızlı bir toparlanma dönemine girerek kayıplarını yeniden elde edebilecektir.

Son Yazılar

Leave a Comment