1861 Amerikan İç Savaşı

Savaşın her ne kadar genel nedeni Kuzey ile Güney eyaletlerinin köleliğe karşı olan tutumlar olarak görülse de asıl sebep her zaman ekonomik olmuştur. ABD’nin kuzey bölgesinde sanayi daha da gelişmiş bir halde olmakla beraber makineleşme süreci aktif olduğundan dolayı köleliğe gerek duyulmamaktaydı. Güney ise tam tersi halen daha ilkel bir faaliyet içerisinde yer aldığından dolayı tarıma dayalı bir işleyişin bulunduğu noktalar olarak adlandırılıyordu. Kuzey’in gelişmişliğinden ötürü ortaya köleliğin kaldırılması fikri atıldığından dolayı iç savaşın fitili ateşlenmiş ve eyaletler tamamen maddi çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.

İlk olarak Güneyliler savaşı başlatarak; 1861 yılında Fort Sumter’e saldırı gerçekleştirdi. Amerikan halkı için büyük bir felaket olarak adlandırılan bu savaşta 600 bin Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti. Güney eyaletlerinin çoğu şehri harabeye dönüşerek yağma olaylarına da sıkça rastlanıldı. Güneylilerin saldırı sonrasında 11 eyaleti içeren Amerikan Konfederasyon Devletleri adıyla kıta üzerinde yeni devlet kurması da bu olayları tetikleyen en etkili nedenler arasında yer almaktaydı. Abraham Lincoln her ne kadar barışçıl bir tutum sergilese de Güney eyaletleri herhangi bir biçimde geri adım atmayarak; köleliğin kalkmaması konusundaki tavırlarını bir türlü kırmayı da başaramamıştır. İki ayrı ülke ve farklı başkanların olduğu iç savaş dönemi aynı zamanda da çift başlılığa da neden olarak yönetim açısından da sıkıntılı bir zaman dilimi olarak adlandırılmıştır.

İç Savaş’ın Kuzey lehine sonuçlanmasında en büyük pay sahibi olarak görülen Abraham Lincoln; bu dört yıl boyunca izlediği politikalarla beraber Güney’in tüm olanaklarını minimuma indirerek; en başarılı başkanlar arasına adını yazdırmıştır. Mali, iletişim, gıda gibi kaynakları oldukça kısıtlayarak; oldukça etkili bir yönetim anlayışı içerisinde olmasını sağlama konusunda da başarılı olmaktadır. Böylelikle de genel olarak savaşın seyrini değiştirerek Kuzey kuvvetlerinin daha başarılı olmalarını sağlama konusunda da ön planda yer almaktadır. Yeni Amerika’nın da temellerini bu savaş sonrasında da atarak; şimdi hale gelmesi konusunda da büyük bir pay sahibi olarak da görülen kişiler arasında başı çekmekte ve tarih sahnesinde de yer almaktadır.

Son Yazılar

Leave a Comment