Anadolu Selçuklu Devleti

Malazgirt Savaşı - Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu
Malazgirt Savaşı - Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu
Malazgirt Savaşı – Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluşu

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulmasından bahsedecek olursak, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi için görevlendirilen komutanlardan olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik’te kuruldu. (1077) İznik, bildiğiniz gibi Bizans sınırlarına yakın olduğu için Süleyman Şah, Bizans’a karşı mücadele etti. Daha sonra güneye giderek Adana ve Tarsus’u aldı. Halep kuşatması sırasında Suriye Selçuklu hükümdarı ile yaptığı mücadeleyi kaybederek vefat etti. Süleyman Şah’ın yerine oğlu I. Kılıç Arslan geçti.

I. Kılıç Arslan, Bizans ile mücadelelere devam etti. Doğu Anadolu seferine çıktı. Bu sırada Haçlı ordusunun Anadolu’ ya girmesi nedeniyle geri döndü. I. Haçlı seferinde sayıca üstün olan haçlı ordusuna karşı yenildi. İznik Haçlılar tarafından ele geçirildi. Bunun üzerine devletin merkezi Konya’ ya taşındı. I. Kılıç Arslan’dan sonra yerine oğlu Mesut geçti. Bizans ile yapılan mücadeleler bu dönemde de devam etti. Anlayacağınız Anadolu Selçuklu Devleti, ağırlıklı olarak Bizans İmparatorluğu ile savaştı. Daha sonra Mesut’un yerine II. Kılıç Arslan geçti.

II. Kılıç Arslan, Anadolu’da fetihlere devam etti. Danişmentli beyliğine son verdi. Bizans, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak için büyük bir ordu hazırladı.

Miryakefalon Savaşı (1176)

Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemesi nedeniyle başlamış bir savaştır. II. Kılıç Arslan, sayıca üstün olan Bizans kuvvetlerini bozguna uğratmıştır. Savaşın sonucunda ise Bizans, Türkleri Anadolu’dan atma ümidini tamamen kaybetmiş olup Anadolu’daki üstünlük Türklere geçmiştir. Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiş, Bizans’ın Türkler üzerindeki saldırıları son bulmuştur.

 

Devletinin yükselişi

II. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra yerine geçen I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde de fetihler devam etmiştir. Anyatla el geçirilmiştir. Keyhüsrev’den sonra yerine geçen İzzeddin Keyhavus döneminde Sinop ele geçirilmiştir. Sinop’un ele geçirilmesi büyük önem taşır çünkü sonucunda Karadeniz ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu da vergiye bağlanmıştır. Keykavus’un ölümünden sonra yerine gelen I. Alaaddin Keykubat, devlete en güçlü dönemini yaşatmıştır. Hükümdar olduğu zaman Moğol tehlikesine karşı doğuda bulunan kale ve surları tamir ettirmiştir. Alanya’yı alarak burada tersane yaptırmıştır. Ayrıca Kırım’ın Suğdak limanını fethetmiştir.

Döneminde, Harzemşah Devleti ile (Onlarda da bir Türk Devleti’dir) Yassıçemen Savaşı (1230) yapılmıştır. Yapılan savaşı Türkiye Selçukluları kazandı ancak bu savaş her iki Türk devleti için de zararlı olmuştur. Harzemşah Devleti yıkılış sürecine girerken Türkiye Selçukluları Moğollara komşu oldu.

 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı


Devlet II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında zayıfladı. Ülkede Baba İshak isyanı çıktı. Bu isyan zorlukla bastırıldı. Daha sonra Selçuklu Devleti Moğollarla mücadeleye başladı.  Bu mücadelede Moğollar ile Kösedağ Savaşı (1243) yapıldı. Bu savaşın nedeni Moğolların Anadolu’da hakimiyet kurmak istemeleriydi. Savaşı üstün bir şekilde Moğollar kazandı. Konya ve Kayseri’yi ele geçirdiler.

Savaşın sonucunda ise Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma süreci’ne girmiştir. Bu süreç içerisinde Selçuklu’nun zayıflamasıyla birlikte Anadolu’da çok sayıda bağımsız beylik ortaya çıkmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti ise Moğolların himayeti altına girmiş olup birçok şehri yağmalanmıştır. Moğol baskısı altında kalan devlet 1308 yılında yıkılmıştır.

 

Son Yazılar

Leave a Comment