Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa

Birinci Dünya Savaşı öncesi döneme baktığımızda sömürgecilik yarışı içinde olan Avrupa’da, bu yarışa ulusal birliğini yeni tamamlamış Almanya, İtalya gibi devletlerin katılmasıyla yarış hızlanmış ve yeni pazar alanlarının bulunmaması bu devletleri çıkar çatışmaları içine sokmuştur. Özellikle Almanya ve İtalya kendilerine yeni pazar arayışı içinde, ilk olarak gerileme devrinde ki Osmanlı Devletine yönelmiş fakat özellikle İngiltere ve Fransa böyle büyük bir pazarı bu devletlere bırakmak istememiştir. Bu yüzden bir süre Osmanlı’nın kendi toprak bütünlüğünü korumasından yana tavır izleyen İngiltere, Almanya’nın Hindistan yarım adası gibi İngiltere sömürgesi altında ki yerlere göz dikmesi sonucu, İngiltere ve Almanya tam manasıyla karşı karşıya gelmiştir. Bu çekişme uzun bir süre karşılıklı hamleler şeklinde ilerlerken gittikçe hızlanan sömürge yarışı sonucu savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. Nitekim 28 Temmuz 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan Prensi’ne düzenlenen suikast, savaşı başlatan olay olarak tarihte ki yerini almıştır.

Savaş sırasında Almanya, ilk olarak Belçika ve bu direnişin ardından Fransa’nın üstünde hâkimiyet sağlamasıyla savaş Almanlar lehine ilerlese de savaşın uzaması ve Almanların birçok farklı cephede savaşması, Almanya ilerlemesinin sekteye uğramasına sebep olmuştur. Daha sonra İlk olarak İspanya da ortaya çıkan salgın hastalıklar ve kıtlık Alman üstünlüğünü İtilaf devletlerine geçmesine sebep olmuştur. Amerika’nın da yolcu gemilerinin Almanya tarafından batırılmasını öne sürerek savaşa dâhil olması sonucu daha fazla direniş gösteremeyen İttifak devletleri savaşı yenik olarak tamamlamış ve itilaf devletleri savaşa katılan ittifak devletleriyle bir dizi antlaşma imzalayarak savaşı bitirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş ve salgın hastalıklarla büyük bir yıkıma uğramış olan Avrupa, bunun faturasını yenilen devletlere yüklemek istemiş ve bu kapsamda;
Almanya ile Versaılles Barış Antlaşması
Avusturya ile Sen Germen Barış Antlaşması
Bulgaristan ile Noyyi Barış Antlaşması
Macaristan ile Triyanon Barış Antlaşması
Osmanlı ile Sevr Barış Antlaşması
İmzalamak istemiştir. Osmanlı Devleti hariç diğer devletlerle imzalanan barış antlaşmaları çok ağır sorumluluk içermesi nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı sonrası yenidünya savaşta galip çıkan devletlerin hegemonyasında olacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası atılması gereken en büyük adımlardan biriside çıkabilecek olası bir büyük savaşı engellemek olmalıydı.

Son Yazılar

Leave a Comment