Bulgaristan Cumhuriyeti – Kuruluş ve Tarihi

Bulgaristan toprakları, Osmanlı’nın ilk yıllarında, 14. Yüzyılda Osmanlı’nın hakimiyetine girdi.

Aradan yıllar sonra, ülkenin kuzeyi 1878’de özerklik ilan etti ve ülkenin tamamen 1908’de bağımsız oldu.

Bulgaristan

1912 yıllarında Balkan Savaşları meydana gelmiş ve Bulgaristan birçok toprak kazanmıştır.

Akabinde, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında kaybeden Bulgaristan, daha sonra Sovyet hakimiyetine girerek 1946’da Bulgaristan Halk Cumhuriyeti kuruldu.

1955’te ülke Varşova Paktı’na üye oldu.

Komunist rejimi 1990 yılına kadar sürdü.

1990’da SSCB’nin dağılmasıyla rejimin son bulması ile birlikte, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa çok partili seçime giden Bulgaristan Hükümeti, demokrasi ve Pazar ekonomisine geçiş için çaba harcadı.

Bu geçiş dönemi, tabii kolay olmadı.

92 – 94 yılları arasında yönetime gelen Demokratik Güçler Birliği özelleştirme atağına başladı, beraberinde işsizlik ve yüksek suç oranlarını getirdiler.

Gelen olumsuz sonuçlar ülkenin siyasi atmosferini de etkiledi.

1996’da hiperenflasyon ortaya çıktı ve bankaların tamamına yakını battı.

Akabinde ülke Batı yanlısı bir politika izlemeye başladı ve ekonominin yanı sıra demokratik reformlar hızlandı.

Bulgaristan, 2004’te NATO’ya ve 2007’de Avrupa Birliği’ne üye oldu.

Son Yazılar

Leave a Comment