Avrupa Hun İmparatorluğu

Attila - Avrupa Hun İmparatoru

  Avrupa Hun İmparatorluğu IV. yüzyılın sonlarına doğru Balamir’in önderliğinde batıya doğru göç eden Hunlar, Kavimler Göçü’ne neden olmuşlardı. Hunların bir kısmı Doğu Anadolu’ya yönelirken, bir kısmı da Balamir’in ölümünden sonra, oğlu ya da torunu olduğu sanılan Ildız’ın liderliğinde Karpat dağlarını aşıp Macaristan’a girerek 375 yılında Avrupa Hun İmparatorluğu’nu kurdu. Ildız Dönemi Avrupa Hun İmparatorluğu’nun dış politikası Ildız zamanında belirlenmiştir. Bu politikaya göre, Bizans baskı altında tutulacak ve Cermen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktı. Hunların Tuna boylarında görülmesi Kavimler Göçü’nün ikinci büyük dalgasını başlattı. Bunun sonucunda Barbar…

Yüeçiler

Yüeçiler - Türklerin Simgesi Kurt

Yüeçiler hakkında yeteri kadar kaynak bulunmamaktadır, en çok kaynak Çin tarihçelerinde görülmektedir. Çin tarihlerine göre Yüeçiler, Batı Türkistan’a gelişlerinden bir asır sonra Afganistan ve Hindistan’a giderek Kuşan devletini kurdu. Fakat Çinliler onları yine eskisi gibi “Büyük Yüeçiler” olarak adlandırmayı sürdürdü. Çünkü Çinliler batıya göç etmeyip Tibet’in kuzey dağlarında, Kansu’da kalan Yüeçilere “Küçük Yüeçiler” ismini vermekteydi. Bunlar hakkındaki ilk bilgiler M.Ö. 121 tarihine aittir. Buradan onların M.Ö. 130 tarihindeki yenilgi üzerine herhangi bir sebeple Vusunların önünden kaçmayıp onların hakimiyetinde yaşamayı kabul eden Yüeçiler olduğu anlaşılmaktadır. Yüeçi’lerin etnik köken itibariyle Türk olduğu…

İskit – Saka İmparatorluğu (Sakalar – İskitler)

İskitler

Batılıların Türkleri Avrupa’dan atma girişimleri karşısında Türklerin Avrupa’nın eski halkları içinde yer aldığını göstermek üzere Atatürk’ün ilk incelettiği eski Türk devletleri içinde İskitler ön sırada yer almaktadır. Tarihin ilk dönemlerinde ortaya çıkan ve Orta-Asya’dan hareketle Avrupa’ya gelen ve burada yaygın bir imparatorluk kuran İskit’lerin Türk kökenli olduğu konusunda birçok tarih kaynağı birleşmektedir. Tarihin ilk dönemlerinin en büyük imparatorluğunu kurmuş olan İskit ve Sakalar Atatürk’ün de haklı olarak belirttiği gibi Avrupa’ya gelen ve ilk Avrupa devletini kuran Türklerdir. İskitler, M.Ö.VII yüzyılda Avrupa ile Asya’nın batı kesiminde, Tuna ile Volga ırmakları arasındaki…

Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hun İmparatorluğu)

Hun İmparatorluğu

Çin kaynaklarına dayanılarak MÖ 1760’dan itibaren varlıklarına ilişkin teoriler bulunsa da ilk devletlerini MÖ 1200 civarında kuran, İç Moğolistan merkezli coğrafyada yaşamış, eski Türkçede Kun diye anılan Türk devletidir. Hun İmparatorluğu’nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir. Hunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bilinen ilk imparatorları Teoman’dır. En büyük imparatorları ise, Şanyu lakaplı Mete’dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hunların saldırılarının ardından MÖ 214 yılında Çin Seddi’ni inşa etmek zorunda kalmıştır. Bu yapı günümüzde halen bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. (Yeni çıkan Çin Seddi adlı filmde Hunlar bir…

Cengiz Han Neden Müslüman Olmadı?

Bilindiği gibi Araplar Cengiz Han’ın Müslüman olması için çok uğraştılar. Eğer Cengiz Han bunu kabul etseydi koca Orta Asya kısa sürede Müslüman olacaktı. Bu nedenle Cengiz Hanı İslama davet için giden Araplar ile Cengiz Han’ın otağında şöyle bir konuşma geçer: -Hanlar Hanı Cengiz Han, sizi İslama davet için geldik. -İslam dediğiniz nedir? -Yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa aracılığıyla tüm insanlara tebliğ edilen dindir. -Peygamber dediğiniz nedir? -Yerlerin göklerin yaratıcısının yer yüzündeki seçilmiş temsilcisi. -Olabilir. Tengri’nin buradaki temsilcisi de benim. -Ama size bir kitap indirilmedi. Peygamberimize Kur’an indirildi. -Kitabınızda ne yazıyor özetle? Araplar…

Timur ile Bayezid Arasında Geçen Bir Konuşma

Bayezid ve Timur

Şu Allah’ın işine bak! Koca dünya senin gibi bir körle benim gibi bir topala kaldı, ona gülüyorum! (Ankara Savaşı sonrası esir ettiği Yıldırım Bayezid ‘in huzuruna çıkartılması sırasında gülmeye başlamasına Bayezid’in tepki göstermesine cevabı. Gerçekten de Timur’un sol ayağı oldukça topal iken, Yıldırım da sağ gözü oldukça az görmekteydi. Bayezid ve Timur Arasında Geçen Ankara Savaşı’nın Gerekçesi Osmanlılara gözdağı vermek isteyen Timur, Yıldırım tarafından toprakları ellerinden alınan ve Timur’un devletinde kendilerine daha yakın bir sosyal düzen bulan Anadolu beylerinin de kışkırtmasıyla Sivas, Halep ve Şam’ı ele geçirdi. Timur’un Bağdat’a yönelmesi…

İsmet Paşa, Azerileri Sovyetlere Neden Teslim Etti ?

İsmet İnönü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Yıl ise 1945. Almanya yenilmiş durumda ve dünyanın en büyük kara ordusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin elinde. Ve SSCB’yi yenebilecek tek güç ABD ise, ne yazık ki onun müttefiği. Sözün özü dünyanın en güçlü iki ülkesi müttefik halinde. Bunların yaşandığı sırada Stalin Türkiye’ye geliyor ve “Bize Kars ve Ardahan’ı vereceksiniz, ayrıca boğazlarda üs açacaksınız” diyor. Yani bizden toprak istiyor.  İsmet Paşa bu öneriyi reddediyor. Ama Stalin kararlı. Emrinde dünyanın en güçlü kara ordusu var. Savaşı çıkarmak ve Türkiye’yi işgal etmek için sadece bir bahane arıyor. Olay…