Feodolite

Feodolite Nedir ?

Feodolite veya Derebeylik Sistemi Feodolite, diğer bir adıyla derebeylik sistemi, Orta Çağ Avrupa’sında siyasal ve sosyal yapıya egemen olan yönetim şeklidir. Anlam olarak toprağın mülkiyetini elinde bulunduran senyörler ile toprak kölelerinin oluşturduğu idari düzendir. Temeli eşitsizliğe dayanır. Bu yönetim şeklinin hakim olduğu bir ülkede, devletçikler iç işlerinde bağımsız hareket eden küçük siyasal yapılardan oluşmaktadır. Bu […]

Hünkar Beğendi

Hünkar Beğendi’nin Hikayesi

Hünkar Beğendi’nin Hikayesi Konstantiniyye, çocukların uyuduğu, kuşlarınsa güneşin doğuşuyla şakımaya başladığı bir güne uyandı. Simitçi, sopasına simitlerini takmış, Cağaloğlu yokuşundan aşağı evlere seslenerek salınırken, imparatorluk, tüm ihtişamıyla yüzyıllardır olduğu gibi şehrin siluetini selamlıyordu. Amma velakin dönemin padişahı Abdülaziz, sarayda değildi, hatta Konstantiniyye’de bile değildi. Alışılmamış bir hal. Çünkü imparatorlukta padişah tahtında değilse seferde demekti. Ancak […]

Halifelik Nedir ?

Peygamber’in yerine geçen, İslam dininin başkanına verilen addır. Peygamber’den sonra, seçim yolu ile Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali halife oldu. Onlardan sonra da 661’den 750’ye kadar Şam’ı başkent edinen Emeviler (14 halife), 1258’e kadar da Bağdat’ı başkent yapan Abbasiler (37 halife) bu sıfatı taşıdılar. Halifeler aynı zamanda X. yüzyıla kadar tek İslam imparatorluğunun hükümdarları iken […]

Atlı göçebe

Atlı Göçebe Kültürü

Atlı Göçebe Kültürü   Türklerin tarihteki en büyük başarılarından biri, hiç şüphesiz onların, içinde yaşadıkları çevreye ve iklime uygun bir hayat tarzını gerçekleştirmiş olmalarıdır. Bu Atlı Göçebe olayıdır ve size bunu açıklayacağım. Bu, “ Atlı Göçebe ” veya “konar-göçer” hayat tarzıdır. Atlı göçebe kültürü eski Türk topluluklarında ekonomi hayvancılığa dayanıyordu. Başka bir ifade ile, eski Türk […]

Komünizm Nedir ?

Komünizm nedir? Komünizm, bütün mallan ve her türlü üretim araçlarını devletin elinde toplayıp ferdi mülkiyeti ortadan kaldıran sosyal ve politik bir düzendir. Bugünkü anlamıyla ilk önce 1848’de Engels ile Marx’ın yayımladıkları Komünist Manifestosu yla ortaya atıldı. 1917’de Rusya’da bir ihtilal yapan Bolşevikler, bu tarz bir düzen kurmaya giriştiler. Tek parti diktatörlüğüne yol açan komünizm, böylece demokrasiye […]

Suriye Şehitleri – Yılmaz Özdil

Suriye Şehitleri Sayın hükümetimiz, Suriye li gençler için İstanbul’da Yarına Umut Projesi başlattı. Hatay’da Ver Elini Kardeşim Projesi başlattı. Kilis’te Spor Kardeşliği Projesi başlattı. Suriyeli gençler bu projeler kapsamında tiyatro, resim, müzik, halk oyunları ve satranç eğitimi alıyor. Öncüpınar sınır kapısındaki bir hangar spor salonu haline getirildi. Suriyeli gençler iki antrenör eşliğinde judo öğreniyor, judo […]

Cumhurbaşkanlığı Forsu

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Türk Devletleri

Cumhurbaşkanlığı armasını tasarlayan kişinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk olduğu söylenmektedir. Zira ilk defa 1922 yılında İzmir’e arabası ile girerken, bu forsun arabaya çekildiği bilinmektedir. Bu ilk fors şu an için müzede muhafaza edilmektedir ve bu forsun üzerinde 16 Türk Devleti’ni temsil eden 16 adet yıldız var iken, armanın ortasında yer alan güneşten çıkan ışın sayısı […]