1861 Amerikan İç Savaşı

Savaşın her ne kadar genel nedeni Kuzey ile Güney eyaletlerinin köleliğe karşı olan tutumlar olarak görülse de asıl sebep her zaman ekonomik olmuştur. ABD’nin kuzey bölgesinde sanayi daha da gelişmiş bir halde olmakla beraber makineleşme süreci aktif olduğundan dolayı köleliğe gerek duyulmamaktaydı. Güney ise tam tersi halen daha ilkel bir faaliyet içerisinde yer aldığından dolayı tarıma dayalı bir işleyişin bulunduğu noktalar olarak adlandırılıyordu. Kuzey’in gelişmişliğinden ötürü ortaya köleliğin kaldırılması fikri atıldığından dolayı iç savaşın fitili ateşlenmiş ve eyaletler tamamen maddi çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir. İlk olarak Güneyliler savaşı başlatarak; 1861…