Dört Halife Dönemi | Ebubekir

ebubekir

Ebubekir Dönemi Yaşanan Gelişmeler

Peygamberin ölümünden sonra İslam Devleti’nin başına birilerinin geçmesi gerekiyordu ve verilen kararlarla halifeler devlet başlarına geçti. Peki bu ilk dört halife kimdir ? İlk halife olan Hz. Ebubekir’den başlayalım.

İlk halife İslam Peygamberi Muhammed’in kayınpederi olan Ebu Bekir’dir. Şii kaynaklarına göre Fatıma Ebu Bekir’in halifeliği konusunda Ömer ile aralarında geçen tartışma sonucu ölmüştür. Ebu Bekir başa geçtikten sonra, İslam’ın kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Sebebi Yemame Savaşında hafızların bir bir öldürülmesidir. Böylece Kuran ayetlerinin değişmeden günümüze kadar ulaşması sağlanması amaçlanmıştır. İslamiyet’ten dönenler (Ridde hareketi) ve sahte peygamberlik iddia edenlerle mücadele edilmiştir. Ecnadeyn Savaşı’nda (634) Bizans ordusu mağlup edilip Filistin ve Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştır.

Ridde Savaşları sonunda Arabistan’ın tümü Ebu Bekir halifeliği altındaki ilk Müslüman devleti eline geçmişti. Ecnadeyn Savaşı sonucunda Filistin ve Suriye kapıları da açılınca Sassani İmparatorluğu’ndan Irak alınmıştır.

Yaklaşık iki yıllık süren halifeliği hastalanıp vefat etmesiyle son bulmuştur.

Yaşanan olaylar kayıt altına alınmadığı için, ayet ve hadislerle de bildirilmediği için bu dönemler hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Fakat yeni bilgi buldukça ayrı konu açarak sitemize ekleyeceğiz.

Son Yazılar

Leave a Comment