Dört Halife Dönemi | Ömer

Ömer

Ömer Dönemi (634 – 644)

Dört halife döneminin Sunni inancına göre ikinci halifesi Hazreti Ömer’dir. Sunni inancına göre dedik, çünkü Şia’lar Ömer bin Hattab’ın halifeliğini tanımaz. Cesareti ve adaleti ile tanınır.

Bu dönemde Bizans ile Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri yapıldı. Irak’ın tamamı ve İran’ın büyük bir kısmı fethedildi. Bu dönemde hilafet çok güçlendi çünkü çok adaletli bir hükümdarlık mevcuttu. Devlet memurları ve valiler her zaman kontrol edilir, mevkiler en iyi şekilde bölüştürüldü. Kendisi ise çok fakirdi, buradaki kaynağa göre aylık geliri sadece 16 – 20 dirhemdi.

Miladi 1 Kasım 644’te, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Fars Ebu Lü’lüe tarafından Medine’de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken üç gün sonra vefat etti.

Son Yazılar

Leave a Comment