Feodolite Nedir ?

Feodolite

Feodolite veya Derebeylik Sistemi

Feodolite, diğer bir adıyla derebeylik sistemi, Orta Çağ Avrupa’sında siyasal ve sosyal yapıya egemen olan yönetim şeklidir. Anlam olarak toprağın mülkiyetini elinde bulunduran senyörler ile toprak kölelerinin oluşturduğu idari düzendir. Temeli eşitsizliğe dayanır. Bu yönetim şeklinin hakim olduğu bir ülkede, devletçikler iç işlerinde bağımsız hareket eden küçük siyasal yapılardan oluşmaktadır. Bu yüzden de güçlü bir siyasal yapının olmayışı feodal devletlerin parçalanmasını kolaylaştırmıştır.

Ortaya Çıkışı Sebepleri

Verdün Antlaşması’yla parçalanan Frank imparatorluğu, IX. ve X. asırlarda Normanların, Macarların ve Müslüman Arapların istilasına uğradı. Ülkede istikrar ve güven bozuldu. Bu durum aristokrat (asil) sınıfı serbest hareket etmesine yol açtı. Küçük toprak sahipleri ve hürler, asiller, krallar tarafından korunamayacaklarını düşünerek askeri güç ve toprak sahibi olan derebeylerin himayesine girdiler. Böylece, Feodalite düzeni ilk olarak Fransa’da ortaya çıkmış oldu.

Son Yazılar

Leave a Comment