Gazneliler

Gazneliler'in Bayrağı
Gazneliler'in Bayrağı
Gazneliler’in Bayrağı

Gazneliler

Gazneliler, Gazne Devleti olarak  Samanoğulları’ndan Herat valisi Alp Tekin tarafından bir Türk – İslam Devleti olarak kurulmuşlardır.

Hindistan’ın Pencap bölgesi ile Horasan ve Harzem’e kadar olan bölgede kurulan Türk devletidir. Alp Tekin’den sonra yerine geçen Sebük Tekin Toharistan ve Gur bölgelerini ele geçirdi. Hindistan’a seferler yaptı. İslamiyetin Hindistan, Pakistan, Afganistan’da yerleşmesine yol açtılar. Sultan Mahmut, Gaznelilere en parlak devrini yaşattı. Onun döneminde devlet büyük bir imparatorluk durumuna geldi. Farklı milletleri egemenlikleri altına alarak büyük bir imparatorluk oluşturdular. Bu nedenle Türklerde ilk Sultan ünvanını, Gazneli Mahmut almıştır. Hindistan’a seferler devam etti. Kuzey Hindistan’a seferler devam etti. Kuzey Hindistan’ı hakimiyeti altına aldı, bölgede Türk ve islam kültürü yayıldı. Gazne Devleti’nde Resmi dil Arapça’ydı ilimde de aynı dil kullanıldı. Edebiyatta Farsça ordu ve Halk Türkçe konuşuyordu. Osmanlı tarzı bir dil sistemi vardı anlayacağınız. Karahanlılar Türk kültür ve geleneklerini sürdürmelerine karşın, Gazne Devleti Fars ve Arap kültürünü benimsemişti. Medreseler kuruldu. Bilim adamları şairler korundu. Eğitim – öğretime önem verildi. Yönetim merkeziyetçi ve otoriter, vergiler ise ağırdı.

Sultan Mahmud, İran’daki Büveyhoğulları’na karşı seferler düzenledi. Abbasileri Büveyhoğulları’na karşı korudu, bu nedenle Abbasi halifesi kendisine “sultan” şanını verdi. Dediğim gibi, ilk Sultan ünvanını kullanan Türk – İslam Hükümdarıdır.

Sultan Mahmud’un ölümünden sonra Sultan Mesud döneminde Gazneliler, gücünü koruyamadı, bölgede büyük bir askeri güç haline gelen Selçuklulara Dandanakan savaşında yenildi (1040). Sultan Mesud’un orduları sayı bakımından üstün olmasına rağmen Selçukluların yıpratma taktiğine boyun eğdi. Oldukça zayıflayan Gazneliler, Afganistan’daki Gurlular tarafından yıkıldılar.

 

Son Yazılar

Leave a Comment