Grek Projesi – Elen Devleti Ütopyası

Rusya İmparatoriçesi II. Katerina’nın, 1779’da bir erkek torunu doğmuş ve ismini kasden “Konstantin” koymuştu. (Konstantin bir yerden tanıdık geliyor mu ?) Hayalinde canlandırdığı Elen Devleti’nin başına, torununu getirmek istiyordu. Bu Ellen Projesi için, gizli bir taksim projesi hazırlandı.

katerina-elen-devleti
II. Katerina, Elen Devleti hayali için Grek Projesi’ni başlattı.
  • Eflak ve Buğdan “Daçya” ismi çatısında birleştirilecek, Avusturya himayesine verilecekti.
  • Bosna, Sırbistan ile Banat ve Küçük Eflak Avusturya’ya ilhak edilecekti.
  • Ege Denizi’ndeki bazı adalar Bulgaristan’a, sahil boyunca Dinyester’e kadar olan arazi Rusya’ya ilhak ediliyordu.

Geride kalan Osmanlı arazisinden, bilhassa Avrupa ve Anadolu’daki arazi birleştirilerek merkezi İstanbul olmak üzere bir Elen Devleti (Helen Devleti olarak da bilinir) kurulacak, krallığına Katerina’nın torunu Konstantin getirilecekti.

Bu Elen Devleti projesi geçerli olamadı ama 1918’e kadar devam edip gelen gizli taksim projelerinin başlangıcı oldu.

Projenin geliştirilmesi için Kırım’ın ilhak edilmesi gerekiyordu, Ruslar akabinde Kırım’ı ilhak ettiler.

eflak-bogdan

Bu durum birçok savaşı doğurdu. Osmanlı 1787 yılından 1892 yılına kadar hem Avusturya hem Rusya ile savaştı. Avusturya cephesinde galip gelirken Rus cephesinde mağlup oldular. Bu mağlubiyetten müteessir olan I. Abdulhamit, 1789’da aniden vefat etti ve yerine III. Selim geçti. (1789 – 1807)

III. Selim, Ruslara karşı bir zafer kazandı ve sulh yapılması fikrinde ısrar etti. Ruslar ilk başta kabul etmese de, Fransız İhtilali’nin ilk Avrupa, sonra tüm dünyaya yayılması, Ruslar’ı sulh yapmaya mecbur bıraktı.

ucuncu-selim

Avusturya ile 1791 Ziştov Muahedesi imzalandı.

  • Osmanlılar, harp esnasında Avusturya tarafını tutan Bosna, Sırbistan, Karadağ’da af ilan edecekti.
  • Avusturya, Belgrad dahil, aldığı yerleri iade edecekti.
  • Ruslar harbe devam edecek, Avusturya ona yardım etmeyecekti.

Rusya ile 1792 Yaş Muahedesi imzalandı.

  • Hudur Dinyester olacaktı. Kafkasya’da Kuban Nehri sınır olacaktı.
  • Ruslar Eflak – Buğdan’ı tahliye ve bize iade edeceklerdi.

 

Kaynak: Türk Siyasi Tarihi – Tahsin ÜNAL – KAMER Yayınları 6. Baskı

Son Yazılar

Leave a Comment