Halifelik Nedir ?

Peygamber’in yerine geçen, İslam dininin başkanına verilen addır.

Peygamber’den sonra, seçim yolu ile Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali halife oldu. Onlardan sonra da 661’den 750’ye kadar Şam’ı başkent edinen Emeviler (14 halife), 1258’e kadar da Bağdat’ı başkent yapan Abbasiler (37 halife) bu sıfatı taşıdılar. Halifeler aynı zamanda X. yüzyıla kadar tek İslam imparatorluğunun hükümdarları iken bu yüzyılda birtakım devletler imparatorluktan ayrıldı. Halife’yi ancak dini başkan olarak tanımakta devam ettiler.

Moğollar Bağdat’ı alınca Halifelik devleti de ortadan kalktı. Abbas Oğulları, Kahire’de 1517’ye kadar (17 halife) İslam’ın dini başkanı sıfatını taşıdılarsa da dünyevi sıfatları yoktu. Bu sıfat, Mısır Memluk imparatorlarına aitti.

Halifelik Olayının Osmanlılara Geçişi

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı Osmanlı İmparatorluğuna katınca, son halife III. El-Mütevekkililah’ı İstanbul’a getirdi. En kudretli devletin hükümdarı sıfatı ile Yavuz Sultan Selim halifelik sıfatını da kendi üzerine aldı.

1924’e kadar bu sıfat Osmanoğulları üzerinde kaldı. Padişahlar aynı zamanda Halifeydiler (29 halife). 1922’de saltanat kaldırılınca VI. Mehmet (Vahidettin) iki hafta kadar yalnız halife olarak kaldı. Türkiye’den ayrılınca, veliaht Abdülmecit Efendi, Büyük Millet Meclisi tarafından halife seçildi. 3 mart 1924’te halifelik bütünü ile kaldırıldı. II. Abdülmecit, bütün Osmanoğulları Türkiye dışına çıkarıldı.

Bu tarihten başlayarak, bütün İslam tarihinde ilk defa olarak halifelik müessesesi ortadan kalktı. II. Abdülmecit, Peygamber’in 101. ve sonuncu halifesi oldu (ölümü 1944). İslam ülkelerinin amansız bir rekabete girişmesi, milliyetçiliğin din duygulan üzerinde yükselmesi, hiçbir İslam devletinin Osmanlı devleti kadar üstünlük göstermemesi ve daha önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde de görüldüğü gibi emperyalist güçlerinin cahil ve dini tamamen saptırmış Arap toplulukları karşısında Halifelik makamına göre ezici bir üstünlüğünün olması bu makamı zaten gereksiz yaptığından kimse de bu makamı yendien canlandırmaya çalışmadı.

Son Yazılar

One Thought to “Halifelik Nedir ?”

  1. The side effects of the drug are minor if one takes the recommended dose. Ketchup Gourmet Fries Seasoning 9. There are several issues that somebody together with improper take can offer like discussing in addition to eating concerns and very distressing involving additional people.

    Helpful Google Search Tips for Students Learning Language
    Learn some new reading techniques here!
    Timely & Professional Book Report Help | mineressay.writepropaper.com

    Individual appointments can be made with the Ketchikan Job Center to review the orientation materials. It is easy to create creative thinking with brainwave entrainment simply because anytime we want or need to have to we can tap into our inner self and get to our creative mental state. It is not buy cheap Revatio discount well-tolerated.

Leave a Comment