İslam Peygamberi Muhammed

Muhammed Mustafa

İslam Peygamberi Muhammed Kimdir ?

İslam dininin merkezindeki kişidir. Arabistan’ın tamamını ele geçirerek Müslüman hakimiyetindeki tek bir yönetim altında birleştirmiş ve böylece Kuran’ın yanı sıra öğretileri ile uygulamalarını güvence altına alarak İslami dini inancın temelini oluşturmuştur. Muhammed’in Müslümanlar tarafından son peygamber olduğuna inanılır.

570 veya 571’de Arap şehri Mekke’de doğmuştur. Hayatının ilk yıllarında hem öksüz hem yetim kalınca amcası Ebu Talip’in koruması altında büyüdü. Kırk yaşında, düzenli olarak bazı geceler inzivaya çekildiği Hira mağarasındayken melek Cebrail’in kendisine gelerek Allah’ın ilk vahyini ilettiğini duyurdu. Aldığını iddia ettiği vahiylerle birlikte üç yıl sonra, insanları İslam dinine davet etmeye başladı.

Başlarda Muhammed kendisine az sayıda destekçi buldu ve bazı Mekkeli kabilelerin düşmanlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisine ve kendi inancını benimseyenlere yapılan eziyetten kaçmak için ilk önce bazı Müslümanları Habeşistan’a gönderdi, 622’de ise destekçileriyle birlikte Medine’ye göç etti. Bu olay, hicret, daha sonradan Hicri takvim olarak da bilinen İslami takvimin başlangıcı olarak kabul edildi. Medine’ye geldiğinde Muhammed, Medine Sözleşmesi ile birlikte kabileleri tek bir çatı altında topladı. Mekkeli kabileler ile aralıklarla sekiz yıl süren çatışmaların ardından 10.000 kişilik bir Müslüman ordusu kurarak Aralık 629’da Mekke üzerine yürüdü ve çok fazla direnmeyen şehri kısa sürede ele geçirdi. 632’de Veda Haccı’nı tamamladıktan birkaç ay sonra hastalandı ve hayatını kaybetti. Ölümünden önce Arap Yarımadası’nın büyük bir kısmının İslam’ı benimseme süreci tamamlanmıştı.

Hayatı

Muhammed, bazı kaynaklara göre 570, bazılarına göre ise 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Doğumundan önce babasını, 6 yaşında annesini kaybeden Muhammed’i amcası Ebu Talip velayetine aldı. İlerleyen yıllarda, çobanlık yaptı, çoğunlukla tüccar olarak çalıştı. İlk kez 25 yaşındayken 40 yaşındaki zengin bir dul olan Hatice ile evlendi. Bazı geceler, dağlarla çevrili bir mağarada düzenli aralıklarla inzivaya çekilip dua etme alışkanlığı vardı. 40 yaşında oradayken, uzun düşünüşlerin mahsulü olan ilk vahyin, Cebrail aracılığıyla geldiğini iddia etti. Bundan üç yıl sonra insanları İslam’a davet etmeye başladı. Allah’ın bir olduğunu, Allah tarafından kabul görmenin tek yolunun Allah’a teslim olmak olduğunu öğretti. Kendisinin Allah’ın peygamberi ve resulü olduğunu, diğer peygamberler ile aynı kandan geldiğini anlattı.

İlk başta kendisine az sayıda takipçi bulan Muhammed, Mekke’de bazı aşiretlerin düşmanlığıyla karşılaştı. Bu dönemde taraftarlarının şiddet içeren muameleler görmesi sebebiyle 622 yılındaki Medine’ye göçten önce bazı takipçilerini Habeşistan’a gönderdi. Medine’ye Hicret olayı aynı zamanda Hicrî takvim olarak da bilinen İslami Takvim’in başlangıcı kabul edilir. Muhammed, Medine’de Medine Sözleşmesi ile oradaki aşiretleri birleştirdi. Mekke kabileleri ile süren sekiz yıllık savaştan sonra, iman edenlerin sayısı 10.000’i bulmuştu. Mekke’nin kuşatılması sonrasında yapılan antlaşma ile kansız bir şekilde Mekke’nin kontrolünü eline aldı. Şehirdeki putları yıktı ve daha sonra takipçilerini Doğu Arabistan’da geriye kalan tüm putperest tapınakları yıkmaları için yolladı. 632 yılında, Veda Haccı’ndan sonra Medine’ye döndü. Bundan birkaç ay sonra hastalandı ve öldü. Ölüm vaktine kadar Arap Yarımadasının çoğu Müslüman olmuş, Arabistan’ı tek devlet altında birleştirmişti.

Son Yazılar

Leave a Comment