Augusta Lovelace Ada – Bilgisayar Tarihini Başlatan Konte

Fark Makinesi

Elimizde, karşımızda, dizimizin üstünde duran; genel olarak bilgisayar diye tanımladığımız cep telefonlarının, tabletlerin, laptopların nasıl bir geçmişe sahip olduğunu hiç düşündünüz mü ?
Düşündüyseniz, ne kadar eskiye dayandığını hiç düşündünüz mü ? Bilgisayar tarihi, gizemlerle dolu. O halde en baştan, bilgisayar tarihinin ikonu haline gelmiş Ada Lovelace ile başlayalım:

Ada Lovelace
Ada Lovelace

Lovelace Kontesi Ada, 1800’lerde yaşayan bir kadın matematikçi. Sanatçı ruhlu, ince eleyip sık dokuyan biri. Onu çok yüksek mertebeye çıkarmaya çalışanların aksine büyük bir matematikçi değil fakat çok hırslı. Matematik hakkında şu sözleri sarfediyor:“Zayıf insan aklının, Yaratıcı’nın eserini en etkin şekilde anlamasını sağlayan araç.”

Gene o yıllarda yaşayan bir diğer matematikçi, programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya atan Charles Babbage ile çalışmaya başlıyor. Yapmış olduğu Fark Makinesi ile karmaşık problemleri basit toplama çıkarma işlemine indirerek mekanik sürece getirecekti. Bu makine her türlü polinomsal fonksiyonu hesaplayabiliyor ve diferansiyel denklemlerde yaklaşık bir sayısal sonuç bulabiliyordu.

Charles Babbage
Charles Babbage

Ada Lovelace, ilerleyen zamanda Babbage ile çalışacaktı.

Babbage’nin 1834’de bulduğu, zamanının bir asır ilerisinde olan fikir, verilen farklı programlara göre farklı işlemler yapabilecek genel bir bilgisayardı. Bir görevi yaptıktan sonra bir başkasına geçebilecekti. Hatta kendi kendine bir görevden diğerine geçebilecek, Babbage’nin deyişiyle “hareket düzenini” değiştirebilecekti. Babbage makinenin adını Analitik Makine koydu.

Analitik Makine
Analitik Makine

İlk paragrafta Ada Lovelace’dan bahsetmiştik. Lovelace’nin en çok önemsememiz gereken noktası şudur: Babbage, Ada’dan genç bir askeri mühendis (Geleceğin İtalya Başbakanı) Luigi Menabrea’nın çalışmasına notlar eklemesini istedi. Bu not, Menabrea’nın çalışmasının iki katıydı (19.136 kelime). Bu not, Ada’nın bilgisayar tarihinde ikon olmasını sağlıyor.

Fark Makinesi
Fark Makinesi

Notlar’da önemli noktaları özetlersek, geleceğe dair kavramlar ön plana çıkıyor:

1) Genel amaçlı bir makine. Böyle bir makine yalnızca tek bir görevi değil, tekrar tekrar programlanabilmesi sayesinde sınırsız görevi yerine getirebilecek.
2) Programlama da sadece sayılar değil; müzik, resim gibi sembollerin eklenmesi. Yani şiirsel bilim konsepti, bu fikir bir makine tarafından müzik parçası bestelenmesini olanaklı kılıyordu.
3) Programlama’da döngü içinde döngü dediğimiz yapılar, if else mantığının ilkel halinine Ada Lovelace bulmuştur.

Babbage ise, Pascal ve Leibniz’in fikirlerinin üstüne kendi fikirlerini koydu ve bilgisayarın mekanik öncülünü yarattı. En belirgin sıçrayış, delikli kartlar ile tekrar tekrar programlanabileceği idi.

 

Kaynak : Geleceği Keşfedenler Kitabı (Yorumlanıp özetlenmiştir.)

Son Yazılar

Leave a Comment