Magna Carta Libertatum-Büyük Özgürlük Yemini

İngiltere’nin krallık rejiminin yetkilerini kısıtlaması tarihi olaylar açısından büyük bir gelişme olarak görülmektedir. Özellikle Ortaçağ Avrupası içerisinde bu tür bir olayın gelişmesi de oldukça hayret verici bir olgu olarak da değerlendirilmektedir. Magna Carta Libertatum adıyla tarihteki yerini alan bu olan 1215 gibi diğer devletlere oranla çok daha önce bir tarihte gerçekleştirilmesi ve alanında ilk olarak da tabir edilmesi son derece etkileyici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Halkın özgürlüklerinin arttırılmasının yanında kralın da aynı şekilde baronlara bağlı olarak karar almaya başlaması apayrı bir gelişme olarak da kabul görmektedir.
Magna Carta Libertatum’un imzalanmasına dayalı süreç 1066 yılında Normanların İngiltere’yi kuşatması ile başlamıştır. Bu kuşatma baronları ve halkı ekonomik açıdan büyük bir zarara uğratmıştır. Bu yüzden de sık sık isyanlar çıkmaya başlamış ve Kral Yurtsuz John; bu ayaklanmalara bir son vermek için de Magna Carta Libertatum sözleşmesindeki şartları da kabul etmek durumunda kalmıştır.

Magna Carta Libertatum’un Bazı Şartları

• Hiçbir insan yürürlükte olan yasalar dışında herhangi bir sebepten dolayı tutuklanamaz, hapsedilemez, mülklerine el konulamaz, sürgün edilemez ve yok edilemez.
• Adalet satılamaz, geciktirilemez. Vatandaşlar adaletten yoksun bırakılamaz.
• Yasalar içerisinde olmayan herhangi bir vergi; kilise ya da baronlar kuruluna danışılmadan alınamaz.

Magna Carta Libertatum 39. Madde

Magna Carta Libertatum sözleşmesinin en önemli maddesi olarak 39. Madde dikkat çekmiş ve günümüz hukuk şartlarının ortaya çıkmasında da temel alınan söylemler olarak da ifade edilmiştir. 39. Maddeye göre;
Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ile mülküne el konulmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek ve her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.

Magna Carta Libertatum’un Sonuçları

Magna Carta Libertatum’un imzalanmasından sonraki evrede derebeylikler krala karşı daha güçlü bir konumda yer aldı. İngiltere parlamenter rejime geçti. Halka verilen özgürlükler genel olarak kişisel haklar adı altında değerlendirilerek vatandaşların daha refah içerisinde yaşaması da sağlanmış oldu.

Son Yazılar

Leave a Comment