Molla Kabız Olayı

Molla Kabız Kanuni Sultan Süleyman devrinde istanbula iran taraflarından gelen bir kişidir bu zatın ise tarihteki yeri bir gün istanbulda verdiği bir vaazda. Hz.İsa’nın Hz.Muhammed’den daha üstün olduğunu iddia etmesiyle başlamıştır. bu vaaz ise döneminde istanbul içinde büyük bir karışıklığa sebep olmuş ve halk üzerinde büyük bir etkiye yol açmıştır. halk tarafından bu zaat üzerine bir çok şikayette bulunulması sebebi ile Damat ibrahim Paşa tarafından divana çağrılır. bu divan Molla Kabız Hz.Muhammed’e saygısızlık ettiği sebebi ile yargılanır. Molla’yı yargılayanlar ise dönemin Anadolu ve Rumeli Kazaskeri Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi ve Kadirî Çelebidir.

Molla Kabız’ın Yargılanması

Damad İbrahim Paşa’nın huzurunda gerçekleşen yargılanmada Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri ile Molla kabız iddiasını bazı ayet ve hadislere dayandırarak savundu.Lakin Kazaskerler bu savunmaya güçlü bir anti-tez ile savunma yapamadılar.sadece bazı tehditleri savurdular.Bu yargılanmanın sonucunda Molla’ya karşı herhangi bir yaptırım uygulanamadı ve divanda Damat İbrahim Paşa tarafından serbest bırakıldı.

Molla Kabız’ı İdama Götüren Süreç

Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi ve Kadirî Çelebi tarafından yargılanmasının ardından serbest kalması istanbul Tebaası tarafından hoş bir şekilde karşılanmaması elbette ki Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın kulağına gitmiştir.Bu durumdan hoşnut olmayan sultan durumun çözüme kavuşması için Damat İbrahim Paşayı huzura çağırıp malumat istemiş ve Mollayı Şeyhülislam Kemal Paşazâde ve İstanbul Kadısı Said Çelebi arasında Padişah huzurunda gerçekleşecek bir münakaşa ortamı oluşturulması emrinde bulunur.Nitekim taraflar arasında gerçekleşen münakaşada Molla Kabız’ın iddiaları çürütülmüş ve Kemal Paşazâde, bu iddialarında ısrarda diretip diretmediğini sorar, o da inadında ısrarda devam ettiği sebep ile idama mahkum edilmiştir. bütün bu olayların ardından Kemal Paşazade Hz.Muhammed’in Hz.İsa’dan üstün olduğunu savunan Risâle fi Efdâliyyeti Muhammed Aleyhisselam adını verdiği eserini kaleme almıştır. bu eserinde ise Molla Kabız’ın delil olarak sunduğu ayet ve hadisleri tek tek ele alarak çürütmüştür.
Osmanlının her türlü alanda zirveye ulaştığı Kanuni Sultan Süleyman döneminde böyle bir olayın gerçekleşmesi fıkhi ayrılıklar sebebi ile bu tip olayların gerçekleşmesi hem Osmanlının hukuki açıdan sağlam temellere dayandığını hemde bireylerin iddiaları savunduğu tez ve anti-tezlerin içeriğlerine bakıldığında alimlerin ciddi bir eğitim aldıklarını ortaya koymaktadır.

Son Yazılar

Leave a Comment