Stalingrad Savaşı

2. Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülmekte ve Rus ile Alman ordularının 1942 ve 1943 yıllarında karşı karşıya geldikleri bir tarihi olay olarak öne çıkmaktadır. 1942 yazında alman orduları ABD ile ittifak olan SSCB’ye yönelerek işgal amacı içerisinde hareket etmiştir. Uzun bir yol kat etmeleri sonrasında da Volga Irmağı kenarına gelen Alman orduları 1000 mil mesafe uzaklıkta bulunan Stalingrad’ı ele geçirme amaçları doğrultusunda hareket etmişlerdir. Volga Nehri kenarına geldiklerinde kış ayları baş göstermeye başlamış ve Almanların lojistik açıdan güçlü olan ordu için dezavantajlar bir bir kendini göstermeye de başlaması durumu ortaya çıkmıştır.

Olumsuz şartlara rağmen Stalingrad’ın alınacağına dair ihtimaller dahilinde Alman ordusu harekete geçmekte olup; Stalingrad’ı ele geçirmeleri halinde de Güney Rusya ile var olan bağları koparma amacı ile işgallerine devam etmekteydiler. Kafkas bölgelerinde var olan petrollerle olan bağlantıyı koparma amacıyla hareket edecek olan Alman ordusu böylelikle oldukça önemli bir noktayı da ele geçireceklerdir.

SSCB lideri olan Stalin’de Alman saldırısına karşı oldukça katı bir duruş sergilemesi ile bilinmiştir. Askerlerin yanında sivil halkın da bölgeden ayrılmayarak direnişe destek vermeleri gerektiği emrini iletmiştir. Hitler ve Stalin şehir için son askere kadar savaşma amacı içerisindeydiler. Bu yüzden Alman ordusundan yaklaşık olarak 800 bin kaybın meydana geldiği söylenebilmektedir. Rus ordusunda ise bu rakam 1 milyonun üzerinde olarak görülmektedir.
Stalingrad Muharebesi; SSCB ordusu ve sivil birimlerinin başarısı ile sonuçlanan bir zafer olarak görülmektedir. Almanya bu mağlubiyetten sonra geriye çekilmeye başlamış ve Rus taaruzu ile devamlı olarak karşı karşıya kalmışlardır. Almanya’nın etkisinin kırıldığı savaş olarak da tarihte önemli bir olay olarak görülen Stalingrad Muharebesi; aynı zamanda da diğer SSCB müttefikleri için de bir moral kaynağı olarak da görülmekte olup; diğer ülkelerin de Almanya üzerine tekrardan yürümeye başlamalarında da temel etken olarak da görülmektedir. Savaşın gidişatını değiştirecek olan bir mücadele olarak görülen Stalingrad Muharebesi; son derece önemli bir savaş olarak da nitelendirilmektedir.

Son Yazılar

Leave a Comment