Türgişler

Türgişler Temsili Resim

Türgişler, On-Okların doğu koluna mensupturlar. Göktürklerin 630 yılında yıkılması üzerine Bala Tarkan tarafından kuruldu. Gök Türklerin yıkılmasıyla dağınık halde yaşayan Türkler’i bir araya toplamışlardır. Bala Tarkan; kendi adına ilk parayı basan Türgiş hükümdarıdır. Bu paralarda Çin ve Arap tesirleri gözükmektedir.

Türgiş Devleti 737 yılında zayıflamaya ve sonra da Sarı ve Kara olmak üzere  ikiye ayrıldılar. 766 yılında Karluklar tarafından yıkılmışlardır.

Türgişler’in kendilerine has bazı özellikleri vardır.

  • · İlk defa kendine özgü bir parayı basan devlettir. Bu para delikli olup Çin ve Arap etkisi görülmektedir.
  • · Göktürklerin yıkılmasıyla dağınık halde yaşayan Türkleri bir araya toplamışlardır.
  • · Emeviler döneminde Orta Asya’ya doğru yayılan Müslümanlarla savaşarak Orta Asya’nın Araplaşmasını önlemişlerdir.

Son Yazılar

Leave a Comment