Türklerde Eski Tanrı İnançları | Maniheizm

Maniheizm

Maniheizm’de Tanrı’ya yer yoktur.

“ Maniheizm’de Tanrı’ya yer yoktur. Aksine Aydınlık ve öfkeli Karanlık gibi iki unsur Tanrı’nın yerini almaktadır. Karanlık kendi halinde maddi bir şey değildir ancak bir kere onun kümeleri aydınlığın bölgesine girmiş ve onu istila etmeye girişmiştir.

İlk insan ona karşı çıkınca, kümeler onun parlak vücudunu ele geçirip, parçalayarak işkence etmişlerdir.

İşte karanlığın içinde bulunan bu ışık kümeleri maddi dünyada da vardır ve Maniheistler’in amacı bu esir ışık kümelerini maddenin gözlerinden kurtarmaktır.

Bu amaca ölümle değil –çünkü Maniheistler reenkarnasyona inanırlar- hayattan, bedenden, maddeden ve bu cümleden sanattan -zira hepsi maddeden yapılmıştır- nefret etmekle ulaşılabilir.

Binaenaleyh Maniheistler’e göre dünya sevgiye hizmet eden bir eser değil, bir felaketin sonucudur ve bu yüzden de yok edilmesi gerekir. Başka bir görüşün aşırı muakibi durumundaki bu öğreti yayılmaya çalışıldığı her yerde Roma’da, İran’da ve Çin’de nefretle karşılandı.

Romalı, Maniheistler’in müsamahasızlığı, o dönemde en mükemmel halinde bulunan tabiiyyatın tashihine matuf tabii felsefe görüşüyle şoke olmuştu.

Persler ve Araplar –kafir ve yalancı idiler; Maniheizm’e sadece müsaade etmemeli, aynı zamanda maddeye karşı mücadele aracı olarak behemehal Maniheist ‘inançları’ kanunname olarak çıkarmalıydılar.

Çinliler –hayattan nefret edebilmesi için- toplumsal sefahat ve çile yoluyla nefsi ezmeli, evlenmeyi yasaklamalıydılar. Maniheistler’in kendi öğretileriyle uyuşmayan kişiler yani kötü insanlar olarak kabul ettikleri Budistler insan ve hayvanlara karşı muamelelerinde son derece katıydılar. Sadece Uygurlar Maniheizm’i devlet dini olarak kabul ettiler ve böylece Büyük Bozkır’da ilk dini takibat devri başlamış oldu.”

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.253)

Son Yazılar

One Thought to “Türklerde Eski Tanrı İnançları | Maniheizm”

  1. Whats in the lead. Fantastically cool site!! Man .. Striking .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and engage the feeds adn;aiodtlly…I&#8217im happy to find abundant of use communication decent at this time in the article. Gratitude for sharing..

Leave a Comment