Uhud Savaşı

Uhud Savaşı

Uhud savaşı, İslam tarihinde gerçekleşmiş olan ve tarihte Müslümanlar ile Mekkeli Kureyşlilerin yapmış olduğu ikinci savaş olmakla birlikte aynı zamanda Müslümanların ilk kaybettiği savaş olma özelliğine sahiptir. Uhud Savaşı Miladi Takvime göre 23 Mart 625 yılında yapılmıştır. Savaşın yapıldığı yer Medine’ye yaklaşık olarak 8-9 kilometre bir uzaklıkta bulunan Uhud dağı civarıdır. Uhud dağından dolayı bu ismi almıştır.

 

Sebepleri

Savaşın temel sebebi bu savaştan yaklaşık olarak 1 yıl önce yapılan ve Müslümanların kazanmış olduğu Bedir savaşının intikamının alınmasıdır. Bununla birlikte Müslümanların güçlenmesini ve yükselişini önlemek amacı güdülmüştür. Müslümanlar yaklaşık olarak 750 civarında bir kişiden oluşurken Mekkelilerin ordusu yaklaşık olarak 3200 kişi civarındadır. Müslümanlarda Atlı Süvari sayısı 4-5 adet civarında iken 3200 kişilik Mekkeli ordusunun 200 kadarı atlı süvarilerden oluşmakta idi. Müslümanların 750 kişilik ordusunun yaklaşık 50 tanesi okçulardan oluşmakta idi.

Uhud savaşı her iki ordunun hazırlık yaparak savaştığı bir savaş olup, Hz. Muhammed özellikle Mekkeli Müşriklerin askeri kalabalıklığının avantajını azaltmak için ve Mekkelilerin Uhud Dağını arkadan dolaşarak arkadan saldırmasını önlemek için Uhud dağı eteklerinin en dar iki kısmına 50 okçuyu da yerleştirmiştir. Fakat savaşta Müslümanların ilerlediği bir durumda Okçular savaşı kazandık düşüncesi ile yerlerini terk ederek düşman üzerine gitmişler ve bunu fırsat bilen Mekkeli Müşrikler de okçuların terk etmiş olduğu geçitten geçerek Müslümanlara saldırmışlardır ve Müslümanlar bu savaşı kaybetmiştir.

 

Savaş sonucunda Müslümanlar Uhud savaşını kaybetmişlerdir. Müslümanların önemli komutanlarından olan Hamza bin Abdülmüttalib (Hz.Hamza) hayatını kaybetmiştir.

Son Yazılar

Leave a Comment