Vak’a-yı Hayriye – Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması

Her devlette ve imparatorlukta, devlete bağlı kurumlardan biri isyan çıkartıp içişlerini zora sokmuştur. Osmanlı Devleti içinde Yeniçeri Ocağı bu örneği kapsar.

Asırlar boyu Yeniçeri Ocağı’nın Osmanlı Devleti’ne çıkarttığı zorluklar yüzünden, artık bu ordunun ilga edilmesi 19. Asırda zaruret haline gelmişti.

Yeniçeri Ocağı
https://www.turktarihim.com/resimler/1464559642_buyuk.jpg

İmparatorluğun bekası için, talimli bir orduya olan ihtiyaç her geçen gün artıyordu. Bu fikirde olanların başında II. Mahmut vardı. II. Mahmut yeniçeri isyanı sonunda tahta çıkarılmış, sonra da IV. Mustafa’yı katletmek suretiyle tahtta kalabilmişti.

1821 – 1825’e kadar koca imparatorluğun orduları, yani yeniçeriler, ne de olsa derme çatma olan Rum asilerini bile mağlup edemediler. Halbuki talim, terbiye, disiplin sahibi M. Ali Paşa’nın kuvvetleri, Mora’ya gelip Rum isyanını dört hafta kadar kısa bir zaman zarfında susturuvermişti.

Yeniçeri Ocağı'nın İsyanı
http://www.enpolitik.com/files/uploads/news/default/bir-yeniceri-geleneg-68e741cd9ae06f5c952d.jpg

Yeniçerilere yönelik ilk iş olarak, yeni usül ile terbiye edilmeleri sağlandı. 7650 kişi ile yeni usül talimlere başladılar. Yeni usülle talim eden bu askerlere “Eşkinci” denildi. Böylece, Yeniçeri Ocağı yine baki kalıyor, Yeniçeri ortalarından ayrılan bir kısım askere “Eşkinci” denilerek yeni bir asker teşkil ediliyordu.

Fakat ilerleyen zamanlarda, Eşkinciler bu talimlerin kafir talimi olduğunu belirtecek, bunu şu şekilde ifade edeceklerdi:

“Bize teklif edilen talim haşa kafir talimidir. Biz keçeye pala çalar, testiye kurşun atarız. Kafir talimi etmezüz.”

II. Mahmut
http://3.bp.blogspot.com/-dR0gDzgDRb0/VoN_NPINjZI/AAAAAAAAD0c/ELxRRdPZJIk/s1600/ii-mahmud-kimdir-2-mahmutun-hayati-139082.jpg

Bu nedenle, divandaki fikir istişareleri sonucunda miladi 1825 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.  Bir kısmı top ve tüfek mermisiyle, bir kısmı yangın ve yıkıntı sebebiyle, bir kısmı da yakalanıp idam edilmek suretiyle tamamen idam edildiler.

Yeniçerilerin sürekli isyanları, devlete ve halka olan sürekli zararları, halkta derin bir nefret izi uyandırmıştı. Bu nedenle Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Hayırlı Olay (Vak’a-yı Hayriye) olarak tarihe kazınmıştır.

Son Yazılar

One Thought to “Vak’a-yı Hayriye – Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması”

  1. Emirhan KABAKCI

    Kaynak: Türk Siyasi Tarihi – Tahsin ÜNAL – Kamer YAYINLARI 6. Baskı

Leave a Comment